MIESZALNIKI DWUWAŁOWE SERII MB wyposażone są w dwa wały mieszające, przeciwbieżne i zsynchronizowane w stosunku do siebie. Ramiona i łopaty mieszające wytwarzają silne turbulencje w strefach zazębiania się: cement jest spulchniany a następnie rozprowadzany na kruszywa. Oprócz pionowych obrotów, nachylenie ramion i łopat wytwarza poziomy ruch kołowy, gwarantujący uzyskanie perfekcyjnej homogenizacji składników, w najkrótszym czasie.

   Mieszalniki dwuwałowe są najlepszym rozwiązaniem do produkcji wszelkich rodzajów betonów: wyższych klas ( beton towarowy, prefabrykaty, beton przemysłowy i konstrukcyjny) oraz betonów lekkich (beton polistyrenowy, porobeton). Nie występuje tu segregacja, która ma miejsce w mieszalnikach pionowych. Możliwe jest jednorodne mieszanie drobnych, dużych, okrągłych lub łamanych kruszyw.

 

 mieszlniki dwuwałowe  mieszlniki dwuwałowe  mieszlniki dwuwałowe  mieszlniki dwuwałowe  mieszlniki dwuwałowe
 mieszlniki dwuwałowe  mieszlniki dwuwałowe  mieszlniki dwuwałowe   

Prospekty, katalogi
Download this file (mdw.pdf)Mieszalnik dwuwałowy - MB - prospekt[PROSPEKTY][01]