MIESZALNIK DWUWAŁOWY DO PRODUKCJI CIĄGŁEJ SERII MC do produkcji “chudych” betonów fundamentowych z przeznaczeniem na drogi i lotniska oraz do produkcji zapraw murarskich. Do mieszania różnych substancji, odpadów, kruszyw- w procesie ciągłego mieszania.

Przeciwbieżny obrót wałów mieszalnika w połączeniu z dużą ilością łopat wytwarza silne turbulencje w strefach zazębiania się. Przy ruchu pionowym i poziomym cement jest spulchniany a następnie rozprowadzany i jednorodnie mieszany z kruszywami (podawanymi do mieszalnika we właściwych proporcjach).

MIESZALNIKI SERII MC zapewniają wysoką wydajność produkcyjną przy jednocześnie niskim zużyciu energii.

  • Urządzenie natryskowe wody.
  • Pokrywa z czterema rewizjami i dwoma otworami, z siatką zabezpieczającą.
  • Pokrywy i zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi normami.
  • Trudnościeralne łopaty mieszające z utwardzanej stali.
  • Łatwo wymienialne łopaty ze stali trudnościeralnej lub opcjonalnie z płytek ze stali utwardzanej.

mieszalniki dwuwałowe do produkcji ciągłej mieszalniki dwuwałowe do produkcji ciągłej mieszalniki dwuwałowe do produkcji ciągłej mieszalniki dwuwałowe do produkcji ciągłej